About Us / Om Oss


THE WORLD'S LEADING CONFERENCE ON FAÇADE DESIGN & ENGINEERING


Like the human skin is the largest and most important organ of our bodies, the building skin/envelope fulfills the same functions and is the most important part of a building. The envelope protects us from external influences such as sun, wind, temperature, rain but also noise and air pollution. It provides us with light (vitamin D), solar/wind energy and security and has the potential of becoming an ecosystem of its own giving us clean water (rain water cleaning) and food (vertical farming) and having its own infrastructure. Taking a cue from this, Zak brings its globally acclaimed conference series Zak World of Façades to Sweden on the theme of Living Quality & Healthy Environment Through Smart & Sustainable Building Envelopes.

 

Zak World of Façades is an International conference series on façade design & engineering having attracted over 21,000+ delegates across its 70 completed editions. The conference is currently being organised in 25 countries in the Middle East (UAE, Qatar, Kuwait & Saudi Arabia), South Asia (India & Sri Lanka), South East Asia (Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam & Indonesia), East Asia (South Korea & Greater China), Africa (Kenya, Egypt, Morocco & South Africa), Europe (United Kingdom, France, Germany & Sweden), Australasia (Australia & New Zealand) and the United States of America. This will be the 71st global edition of the conference. Visit www.zakworldoffacades.com for details of the previous events.

 

The day is all about knowledge sharing in the world of façades!

 

Världens ledande konferens om fasaddesign och -teknik

 

På samma sätt som människans hud är det största och viktigaste organet i kroppen kan byggnadens skal uppfylla samma funktioner och det är den viktigaste delen av en byggnad. Klimatskalet skyddar oss från yttre påverkan som sol, vind, temperatur, regn men även från buller och luftföroreningar. Det ger oss ljus (D-vitamin), sol-/vindenergi och trygghet och kan även bli ett helt eget ekosystem som kan ge oss rent vatten (rening av dagvatten) och mat (vertikal odling) och har sin egen infrastruktur. Med detta som utgångspunkt tar Zak sin globalt uppskattade konferensserie Zak World of Façades till Sverige med temat Livskvalitet och sund miljö med hjälp av smarta och hållbara klimatskal.

 

Zak World of Façades är en internationell konferensserie om fasaddesign och teknik som har lockat över 21 000 deltagare i de 70 olika konferenstillfällen som hittills har hållits.Konferensen organiseras just nu i 25 länder i Mellanöstern (Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait Saudiarabien), Sydasien (Indien och Sri Lanka), Sydostasien (Singapore, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Vietnam och Indonesien), Östasien (Hong Kong, Sydkorea och Kina), Afrika (Kenya, Egypten, Marocko och Sydafrika),  Europa (Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige), Australasien(Australien och Nya Zeeland) och USA. Detta blir den 71: a globala upplagan av konferensen. Besök www.zakworldoffacades.com för mer information om tidigare event.

 

Dagen handlar om kunskapsdelning i fasadteknik!

 

WHO SHOULD ATTEND THIS CONFERENCE / Vem riktar sig konferensen till

Architects, Façade consultants, Developers, Government officials, PMCs, Main contractors, Sustainability consultants, Fire consultants, Façade contractors, Cost consultants, Glass processors &Structural consultants. / Arkitekter, fasadkonsulter, utvecklare, regeringstjänstemän, projektledarkonsulter, huvudentreprenörer, hållbarhetskonsulter, brandsäkerhetskonsulter, fasadentreprenörer, kostnadskonsulter, glasentreprenörer och strukturkonsulter.

Speakers / Talare


 • Marco Testa

  Marco Testa

  CEO, Reflex Arkitekter

  Marco Testa

  CEO, Reflex Arkitekter

  Topic: Kineum - A Swedish Tall Building in Motion / Kineum - Ett Svenskt Höghus i Rörelse

  View Profile / Visa profil
 • Ivana Kildsgaard

  Ivana Kildsgaard

  Director of Sustainability, Tengbom

  Ivana Kildsgaard

  Director of Sustainability, Tengbom

  Topic: Architectural Practice in the Time of Climate Change / Arkitektur i klimatförändringstider

  View Profile / Visa profil
 • Jonas Edblad

  Jonas Edblad

  Partner, Wingårdhs Arkitektkontor

  Jonas Edblad

  Partner, Wingårdhs Arkitektkontor

  Topic: Façades for the Nordic Climate, Different Approaches / Fasader för det Nordiska Klimatet, Olika angreppssätt

  View Profile / Visa profil
 • Rudi Scheuermann

  Rudi Scheuermann

  Global Leader Building Envelope Design, Arup

  Rudi Scheuermann

  Global Leader Building Envelope Design, Arup

  Topic: The Future of Building Envelopes / Framtiden för klimatskal

  View Profile / Visa profil
 • Lina Lahiri

  Lina Lahiri

  Architect & Executive Group Member, Sauerbruch Hutton

  Lina Lahiri

  Architect & Executive Group Member, Sauerbruch Hutton

  Topic: The Sustainable Effects of Intriguing Façade Skins / De hållbara effekterna av spännande fasadskinn

  View Profile / Visa profil
 • Jonas Runberger

  Jonas Runberger

  Head of Dsearch, White Research Lab

  Jonas Runberger

  Head of Dsearch, White Research Lab

  Topic: Textured Envelopes / Fasadens Textur

  View Profile / Visa profil
 • Diana Avasoo

  Diana Avasoo

  Senior Advisor, WSP Glass and Façade

  Diana Avasoo

  Senior Advisor, WSP Glass and Façade

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Yasemin Arhan Modéer

  Yasemin Arhan Modéer

  CEO, Altitude Meetings

  Yasemin Arhan Modéer

  CEO, Altitude Meetings

  View Profile / Visa profil
 • Harris Poirazis

  Harris Poirazis

  CEO, Inform Design

  Harris Poirazis

  CEO, Inform Design

  Topic: Tailor-Designing Highly Glazed Façades to Meet Indoor Climate Targets; An Inside-Out Approach / Skräddarsy glasfasader för att nå mål avseende inomhusklimat; från insidan ut

  View Profile / Visa profil
 • Lena Sjöberg Nilsson

  Lena Sjöberg Nilsson

  Senior Architect, Gatun Arkitekter

  Lena Sjöberg Nilsson

  Senior Architect, Gatun Arkitekter

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Kaia Eichler

  Kaia Eichler

  Head of Department Sustainable Building, AF Consult

  Kaia Eichler

  Head of Department Sustainable Building, AF Consult

  Moderator: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Kajsa Crona

  Kajsa Crona

  Senior Architect, Sweco; Professor, Housing Architecture Chalmers

  Kajsa Crona

  Senior Architect, Sweco; Professor, Housing Architecture Chalmers

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Christer Liljegren

  Christer Liljegren

  Procurement Specialist - Glass and Metal Façades, Skanska

  Christer Liljegren

  Procurement Specialist - Glass and Metal Façades, Skanska

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Mårten Leringe

  Mårten Leringe

  Partner, C.F. Møller

  Mårten Leringe

  Partner, C.F. Møller

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Peter Walker

  Peter Walker

  CEO, BAU Arkitektur

  Peter Walker

  CEO, BAU Arkitektur

  Panelist / Panelmedlem: Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Oskar Storm

  Oskar Storm

  Technical Specifications Manager, Saint-Gobain Building Glass Polska

  Oskar Storm

  Technical Specifications Manager, Saint-Gobain Building Glass Polska

  Topic: Designing Glass Façades for Near Zero Energy Buildings / Hur designa fasader som möter energikrav nära noll

  View Profile / Visa profil
 • Phil Schneider

  Phil Schneider

  Head of Sales Europe and Middle East, Vector Foiltec

  Phil Schneider

  Head of Sales Europe and Middle East, Vector Foiltec

  Topic: Green & Smart: Lightweight Building Envelopes / Grönt & smart: Lättbyggda klimaskalet

  View Profile / Visa profil
 • Geoffrey Walters

  Geoffrey Walters

  Sales Manager Europe, Vector Foiltec

  Geoffrey Walters

  Sales Manager Europe, Vector Foiltec

  Topic: Green & Smart: Lightweight Building Envelopes / Grönt & smart: Lättbyggda klimaskalet

  View Profile / Visa profil
 • Olivier de Rooij

  Olivier de Rooij

  Regional Manager - Gothenburg, ACC Glas and Fasadkonsult

  Olivier de Rooij

  Regional Manager - Gothenburg, ACC Glas and Fasadkonsult

  Topic: Advanced Full Glass Loadbearing Constructions / Avancerad Helglasad Bärande Konstruktion

  View Profile / Visa profil
 • Valentín Tijeras García

  Valentín Tijeras García

  VP - Global Product & R&D, Cosentino Group

  Valentín Tijeras García

  VP - Global Product & R&D, Cosentino Group

  Topic: Dekton - A Revolutionary New Product for Façades / Dekton - en revolutionerande ny produkt för fasader

  View Profile / Visa profil
 • Dr. Bettina-Gerharz-Kalte

  Dr. Bettina-Gerharz-Kalte

  Vice President - Thermal Insulation, Evonik Resource Efficiency

  Dr. Bettina-Gerharz-Kalte

  Vice President - Thermal Insulation, Evonik Resource Efficiency

  Topic: Safe, Slim and Sustainable - Redefining Thermal Insulation / Säker, slimmad och hållbar - omdefiniera värmeisolering

  View Profile / Visa profil
 • Stephen Tanno

  Stephen Tanno

  Director Pre-Construction Services, Schüco International

  Stephen Tanno

  Director Pre-Construction Services, Schüco International

  Topic: Vertical Residential Buildings Integrating High Performance Unitised Façade Design / Vertikala bostadshus som integrerar hög prestanda med enhetlig fasaddesign

  View Profile / Visa profil
 • Björn Sandén

  Björn Sandén

  Market Development Manager, Trosifol

  Björn Sandén

  Market Development Manager, Trosifol

  Topic: Laminated Glass: Expanding Glazing Possibilities in Buildings / Laminerat glas: Möjligheter med expanderande glas i byggnader

  View Profile / Visa profil
 • Tanguy Timmermans

  Tanguy Timmermans

  Façade & Building Performance Specialist, Halio International

  Tanguy Timmermans

  Façade & Building Performance Specialist, Halio International

  Topic: Halio is More than a Glazing… A Unique Smart-tinting Glass System with 3 Pillars for a Successful Integration / Halio är mer an inglasning... Ett unikt smarttonande glassystem med 3 pelare för integration

  View Profile / Visa profil
 • Efthimios Zizos

  Efthimios Zizos

  Projects Manager, Elval Colour

  Efthimios Zizos

  Projects Manager, Elval Colour

  Topic: Vision Meets Reality with ACP / Vision möter verklighet med ACP

  View Profile / Visa profil

Speaker Presentation


Schedule / Schema


Session 1

(08:50 - 11:05)

08:00 - 08:50

Delegate Registration & Networking / Registrering av deltagare och nätverkande

08:50 - 08:55

Welcome Address / Välkomsttal

08:55 - 09:25

The Future of Building Envelopes / Framtiden för klimatskal

 • Designing our building envelopes for people and developing envelopes that contribute to meeting the active energy needs of the buildings and possibly even exceeding them / Utforma våra klimatskal för människor och utveckla klimatskal som bidrar till att klara byggnadernas aktiva energibehov och kanske till och med överstiga dessa
 • Analysing the terrific scope for new design options, materials and technology diversity, the success of which also represents social benefit in the long term / En genomgång av det fantastiska urvalet av nya designalternativ, material och tekniker, och hur dessa även kan ge sociala fördelar på lång sikt
 • Developing green building envelopes concepts that are tailored to local and climatically relevant conditions and achieve manifold positive effects that complete each other in the best possible way towards a healthier and more sustainable built environment / Utveckling av gröna klimatskalskoncept som är anpassade till lokala och klimatmässigt relevanta förhållanden, vilka ger en mångfald av positiva effekter som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt för att skapa en sundare och mer hållbar byggd miljö.

Rudi Scheuermann

Global Leader Building Envelope Design, Arup

09:25 - 09:50

Architectural Practice in the Time of Climate Change / Arkitektur i klimatförändringstider

 • Energy, resources and well-being in balance / Energi, resurser och välbefinnande i balans
 • Circularity in the building industry / Cirkularitet inom byggbranschen
 • Sustainability and architectural quality / Hållbarhet och arkitektonisk kvalitet

Ivana Kildsgaard

Director of Sustainability, Tengbom

09:50 - 10:10

Designing Glass Façades for Near Zero Energy Buildings / Hur designa fasader som möter energikrav nära noll

 • Size matters when it comes to façade u-value / Storleken har betydelse för fasadens u-värde
 • The conflict between EN 17037 and EPBD can only be solved by dynamic façades / Konflikten mellan EN 17037 och EPBD kan bara lösas med dynamiska fasader
 • New options for façades using full spectral calculations of g-sys / Fullspektral analys av glas och solavskärmning öppnar nya möjligheter

Oskar Storm

Technical Specifications Manager, Saint-Gobain Building Glass Polska

10:10 - 10:35

Kineum - A Swedish Tall Building in Motion / Kineum - Ett Svenskt Höghus i Rörelse

 • Design approach / Designmetod
 • Skin definition / Fasaddefinition
 • Detail and technical challenges / Detaljering och tekniska utmaningar

Marco Testa

CEO, Reflex Arkitekter

10:35 - 11:05

Networking Tea | Coffee Break / Te- och kaffepaus med nätverkande

Session 2

(11:05 - 13:40)

11:05 - 11:25

Green & Smart: Lightweight Building Envelopes / Grönt & smart: Lättbyggda klimaskalet

 • The use of ETFE systems in modern architecture / Användningen av ETFE i modern arkitektur
 • ETFE – A sustainable option? / ETFE – Ett hållbart alternativ
 • Case study on the envelope of the MCH Messecenter Herning - The largest fair and exhibition centre in Denmark / Fallstudie på klimaskalet av MCH Messecenter Herning

Phil Schneider

Head of Sales Europe and Middle East, Vector Foiltec


Geoffrey Walters

Sales Manager Europe, Vector Foiltec

11:25 - 11:45

The Sustainable Effects of Intriguing Façade Skins / De hållbara effekterna av spännande fasadskinn

 • Contemporary technical solutions does not need technical aesthetics / Samtida tekniska lösningar behöver inte teknisk estetik
 • Longevity of architecture through thorough design / Arkitekturens livslängd förlängd genom genomtänkt design
 • Quality and craftsmanship / Kvalitet och hantverk

Lina Lahiri

Architect & Executive Group Member, Sauerbruch Hutton

11:45 - 12:10

Vertical Residential Buildings Integrating High Performance Unitised Façade Design / Vertikala bostadshus som integrerar hög prestanda med enhetlig fasaddesign

 • Realizing highly bespoke architectural design whilst maximizing off-site production of façade elements / Skapa skräddarsydd  design med maximal prefabriceringsgrad
 • Delivering performance criteria such as weather-tightness, ventilation and sound reduction / Tillgodose efterfrågad prestanda så som slagregnstäthet, ventilation och ljudreducering
 • Incorporating different materials such as ceramics into façade elements / Införliva olika dekormaterial i fasader, exempelvis keramik
 • Build-ability and slick on-site installation / Rationellt montage av fasadelement på bygget

Stephen Tanno

Director Pre-Construction Services, Schüco International

12:10 - 12:40

Façades for the Nordic Climate, Different Approaches / Fasader för det Nordiska Klimatet, Olika angreppssätt

 • Importance of weak winter light, low sun and geographical conditions in designing façades for Nordic climate / Att bejaka det bleka vinterljuset, den lågt stående solen och väderstrecken när vi gestaltar fasader
 • Importance of the content / Betydelsen av  byggnadens uttryck och innehåll
 • Importance of the buildings environment / Betydelsen av byggnadens kontext

Jonas Edblad

Partner, Wingårdhs Arkitektkontor

12:40 - 13:40

Networking Lunch Break / Lunchrast med nätverkande

Session 3

(13:40 - 16:00)

13:40 - 14:00

Tailor-Designing Highly Glazed Façades to Meet Indoor Climate Targets; An Inside-Out Approach / Skräddarsy glasfasader för att nå mål avseende inomhusklimat; från insidan ut

 • Hands on, project based approach towards façade design of fully glazed spaces to meet indoor climate targets / Hands-on, projektbaserad metod för design av glasfasader som möter målen för inomhusklimat
 • Combining Dynamic Thermal Modelling tools and Ray-tracing methods that derives tailor-designed solutions ensuring thermally sound environments / Kombination av “Dynamic Thermal Modelling” verktyg och ”Ray-tracing” metoder för att få fram skräddarsydda lösningar som tillförsäkrar god termisk miljö
 • Demonstrating elegant design to meet high performance using well informed methods / Förena elegant design och hög prestanda med användning av väl underbyggda metoder

Harris Poirazis

CEO, Inform Design

14:00 - 14:20

Halio is More than a Glazing… A Unique Smart-tinting Glass System with 3 Pillars for a Successful Integration / Halio är mer an inglasning... Ett unikt smarttonande glassystem med 3 pelare för integration

 • Dynamic glazing to provide solar and glare management along with comfort / Dynamiskt glas för att ge sol- och bländningshantering i kombinaiton med komfort
 • Control strategy to deliver promised performances / Kontrollstrategi för att leverera utlovad prestanda
 • System architecture to make Halio flexible and widely accessible / Systemarkitektur för att göra Halio flexibelt och allmänt tillgängligt

Tanguy Timmermans

Façade & Building Performance Specialist, Halio International

14:20 - 14:40

Safe, Slim and Sustainable - Redefining Thermal Insulation / Säker, slimmad och hållbar - omdefiniera värmeisolering

 • Durable, recyclable, non-toxic / Hållbar, återvinningsbar, giftfri
 • Safe and non-combustible / Säker och obrännbar
 • Project references: Value creation with CALOSTAT® / Projektreferenser: Värdeskapande med CALOSTAT®

Dr. Bettina-Gerharz-Kalte

Vice President - Thermal Insulation, Evonik Resource Efficiency

14:40 - 15:00

Advanced Full Glass Loadbearing Constructions / Avancerad Helglasad Bärande Konstruktion

 • Case study on the Urban Escape, Stockholm / Case Urban Escape, Stockholm
 • Glass floor with glass beams / Glasgolv med glasbalkar
 • Spectacular glass construction / Spektakulär glaskonstruktion

Olivier de Rooij

Regional Manager - Gothenburg, ACC Glas and Fasadkonsult

15:00 - 15:20

Laminated Glass: Expanding Glazing Possibilities in Buildings / Laminerat glas: Möjligheter med expanderande glas i byggnader

 • Optimizing laminated glass in structural, acoustic and decorative applications / Optimera laminerat glas i strukturella, akustiska och dekorativa tillämpningar
 • Expanding laminated glass durability and clarity / Hållbarhet och genomskinlighet för expanderande laminerat glas

Björn Sandén

Market Development Manager, Trosifol

15:20 - 15:40

Vision Meets Reality with ACP / Vision möter verklighet med ACP

 • Challenges in new façade designs / Utmaningar i nya fasadkonstruktioner
 • ACP forming solutions / ACP-formlösningar
 • Case Studies / Fallstudier

Efthimios Zizos

Projects Manager, Elval Colour

15:40 - 16:00

Networking Tea | Coffee Break / Te- och kaffepaus med nätverkande

Session 4

(16:00 - 18:30)

16:00 - 16:20

Textured Envelopes / Fasadens Textur

 • Computational translations and transformations in façade design / Datorstödda översättningar och transformationer i fasadgestaltning
 • Digital materialization of gradient fields in façade design / Digital materialisering av gradienta fält i fasadgestaltning
 • Geological translations for the façade of the GoDown Arts Center / Geologiska översättningar för fasaden för GoDown Arts Center

Jonas Runberger

Head of Dsearch, White Research Lab

16:20 - 16:40

Dekton - A Revolutionary New Product for Façades / Dekton - en revolutionerande ny produkt för fasader

 • What’s Dekton? / Vad är Dekton?
 • Benefits and project references in façades / Fördelar och projektreferenser i fasader
 • How do I do a Dekton façade? / Hur bygger jag en Dekton-fasad?

Valentín Tijeras García

VP - Global Product & R&D, Cosentino Group

16:40 - 17:25

Panel Discussion: Healthy Living and Enhanced Well-Being: Solutions Through Efficient Buildings / Sund livsstil och förbättrat välbefinnande: Lösningar genom effektiva byggnader

 • Balancing sunlight blocking and penetration for better inhabitants experience / Balanserat solskydd och dagsljusinsläpp för bättre boendeupplevelse
 • Designing façades keeping indoor air quality in mind / Utforma fasader med inomhusluftens kvalitet i åtanke
 • Achieving UN's Sustainable Development Goals through façade designs and materials / Uppnå FN:s mål för hållbar utveckling genom fasaddesign och material

Moderator

Kaia Eichler

Head of Department Sustainable Building, AF Consult


Panelist / Panelmedlem

Mårten Leringe

Partner, C.F. Møller


Panelist / Panelmedlem

Peter Walker

CEO, BAU Arkitektur


Panelist / Panelmedlem

Lena Sjöberg Nilsson

Senior Architect, Gatun Arkitekter


Panelist / Panelmedlem

Diana Avasoo

Senior Advisor, WSP Glass and Façade


Panelist / Panelmedlem

Kajsa Crona

Senior Architect, Sweco; Professor, Housing Architecture Chalmers


Panelist / Panelmedlem

Christer Liljegren

Procurement Specialist - Glass and Metal Façades, Skanska

17:25 - 17:30

Networking Reception (by invite only) / Nätverksevent efter konferensen (endast med inbjudan)

17:30 - 18:30

Vote of Thanks & End of the Conference / Avtackning och avslutande av konferensen

Sponsors / Sponsorer


Registration Form


The registration for Zak World of Facades Sweden is closed now. For queries kindly write to us at info@zakgroup.com | Registreringen för Zak World of Facades Sverige är nu stängd. För frågor, vänligen skriv till oss på info@zakgroup.com

TERMS & CONDITIONS FOR COMPLIMENTARY SEATS: Complimentary seats are reserved exclusively for Architects, Consultants, Contractors, Developers, Fabricators, Government Officials & PMC's. 
The organizers reserve the right to allocate these complimentary seats at their discretion.
The programme is correct at time of publishing. However, given the seniority of our speakers and the nature of their roles, speakers may subsequently substitute or excuse themselves from the programme. 
This is always regrettable, and we will always try to replace the speaker with a speaker with equivalent insight. You can find the most up-to-date programme on this website.

VILLKOR FÖR kostnadsfritt inträde: Platserna är  reserverade är endast avsedda för arkitekter, konsulter, entreprenörer, utvecklare, tillverkare, tjänstemän och projektledningskonsulter.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att tilldela platser efter eget gottfinnande.
Programmet är korrekt vid publiceringstillfället. Eftersom våra talare har höga befattningar inom sina företag kan det dock hända att det uppstår arbetsrelaterade hinder för vissa talare, som då ersätts eller tas bort från programmet.
Detta är naturligtvis tråkigt och vi försöker alltid ersätta talaren med likvärdigt innehåll. Du kan hitta det aktuella programmet på den här webbplatsen.

FAQ


What is the registration fee to attend the conference? / Vad är anmälningsavgiften för konferensen?
Is the online registration the final step? / Är onlineregistreringen det sista steget?
How long does to it take to receive the confirmation/entry pass post the online registration? / Hur lång tid tar det att få bekräftelse/inträdespass efter online-registrering?
Can I use my personal id to register? / Kan jag använda min personliga identitet för att registrera mig?
Can I register at the venue directly? / Kan jag anmäla mig direkt till lokalen?
I received an invitation from one of the sponsors. Does it qualify as entry pass? / Jag fick en inbjudan från en av sponsorerna. Kan den användas som inträdesbiljett?
Can the registration be transferred to another colleague from the same organisation? / Kan registreringen överföras till en annan medarbetare från samma organisation?
What do we need to bring/show at the registration desk to collect the delegate badge & kit? / Vad ska jag ta med mig för att visa vid registreringsdisken för att få min deltagarbricka och -kitet?
How do I get a copy of the presentations delivered at the event? / Hur får jag en kopia av presentationerna ges på eventet?
What are the inclusions in a full day conference session? / Vad ingår i ett heldagspass till konferensen?
What is the maximum limit of complimentary passes per firm? / Vad är den maximala gränsen för gratispass per företag?
When is the final deadline for registration? / När är sista anmälningsdag?

Venue / Plats


Aula Medica, Kindly reach the venue on 10th October, 2019 at 8:00 am / Vi ber dig vara på plats den 10 oktober, 2019 kl 8:00.

ADDRESS / Adress

Aula Medica, Stockholms län, Sweden, 171 65 / Aula Medica, Stockholms län, Sweden, 171 65

Contact Us / Kontakta Oss